Dotace EU

     Podpora investičních projektů, zaměřených na rozvoj místní infrastruktury. Cílem je dosažení trvalého a vyváženého rozvoje regionů ČR s růstem kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.


Nabídka společnosti IPECO s.r.o. obsahuje: