Systémy managementu dle norem ISO

Zvyšování konkurenceschopnosti a postavení na trhu, dosažení vyšší rentability nebo lepší využívání zdrojů, úspěchy v získávání veřejných zakázek. Toho dosáhne organizace tehdy, když součástí strategie a kultury organizace (její politiky), se stane neustálé prosazování a zlepšování jakosti výrobků nebo služeb.

Dopady činností a aktivit organizace na životní prostředí (environment) lze snížit cílevědomým procesem zlepšování a prevence. Rozhodnutí a přijetí závazku organizace k pozitivnímu přístupu ochrany životného prostředí a zavedení udržovaného systému environmentálního managementu, jeho trvalé, neustálé zlepšování a prevence znečišťování, podstatně přispěje ke zlepšení image organizace a její konkurenceschopnosti a postavení na trhu.

Oblast nabízených služeb: