Oceňování majetku

     Stanovení administrativní (vyhláškové) a tržní hodnoty majetku jak pro širokou veřejnost tak pro řídící pracovníky, majitele a akcionáře společností, investory, věřitele, dodavatele a odběratele. Pomáhá při rozhodování o optimalizaci struktury aktiv.

Oblasti ocenění: