O nás
Oceňování majetku
ISO normy
Dotace EU
Poradenství
Kontakty
Listiny
Základní údaje o společnosti

Ekonomické poradenství a řízení projektů

     Souvisí s oceňováním majetku a je základem pro analýzu činností spojených s rozhodováním a řízením podnikatelských subjektů. Neustálý přehled a znalost ekonomické a finanční situace společnosti v každém okamžiku je předpokladem pro jakost rozhodování a výchozím bodem pro odhad budoucího vývoje.


Oblast nabízených služeb:

  • ekonomická a finanční analýza hospodaření společnosti

  • zpracování podnikatelských záměrů, strategií rozvoje společnosti

  • restruktualizace a revitalizace společností

  • řízení projektů, krizové plány a řízení rizik, reengineering společností

  • poradenství při navrhování organizační struktury společnosti

  • rozhodování o rentabilitě budoucích investic do technologií a nemovitostí a jejich optimální využití

  • řízení likvidity společnosti

WebMaster Rail Balco mail, osobní web.